Paal-Beringen

Reglement  MTC Terpa

1      Het is gewenst steeds met een volle tank te starten zodat men steeds samen kan tanken.

2      Het gebruik van alcoholische dranken is verboden tijdens de rit.

3      De maximumsnelheid is beperkt tot 70km/h op de gewone weg en 120km/h op de snelweg.

(uitgezonderd op de plaatsen waar het wel mag, bv. Duitsland).

4      Er wordt gereden in KETTINGVORM d.w.z. eerste links, tweede rechts, derde links, enz.

5      De koprijder rijdt altijd links.

6      Toekomstige of nieuwe leden worden verzocht om minstens de twee eerste ritten achter de koprijder te rijden.

7      Maximum twee proefritten mogen gereden worden zonder betaling van lidgeld (20 € per jaar).

Daarna beslist het bestuur of je mag aansluiten bij Mtc Terpa

8      De oorspronkelijke vertrekplaats blijft behouden gedurende de ganse rit (elkaar niet inhalen).

9      Men moet steeds zorgen voor een veilige afstand tussen de motorrijders (blijf steeds uit de dodenhoek

van uw voorgangers spiegel).

10    Het is ten strengste verboden om zich te laten afzakken en daarna het gat weer dicht te rijden.

11    Wheely’s en frontwheel stops zijn niet gewenst.

12    Wanneer de koprijder de hoofdweg verlaat en de motorrijders achter u niet meer volgen gelieve ze dan

even op te wachten op dat punt.

13    Ingeval men de groep verliest, steeds terug naar de plaats rijden waar ze uit het oog verloren zijn.

14    Ingeval van pech, zal de laatste motorrijder de koprijder verwittigen.

15    Indien mogelijk, zal het steeds een bestuurslid zijn die als laatste rijdt.

16    Wanneer niemand van de bestuursleden tijdens een rit aanwezig is wordt de koprijder die dag aanzien als

vertegenwoordiger van het bestuur en heeft hij alle rechten en plichten van een bestuurslid.

17    Bij pech tijdens een kalenderrit wordt uw motor gratis terug thuis bezorgd.

18    Inbreuk op één van deze artikelen kan uitsluiting tot gevolg hebben!

19 Voorzie u ook van een lunchpakket bij elke rit.

20    Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of diefstal.

21   Ingeval van klachten of bij nieuwe ideeën zich wenden tot de bestuursleden.

P.S. Deze reglementen zijn niet alleen opgesteld voor uw veiligheid, maar ook voor die van anderen.
Lees ze daarom nog eens aandachtig door, dan zullen de kansen op een ongeval zeker verkleinen en de
rit des te aangenamer worden.

MOTORTOURINGCLUB

MTC Terpa